Thursday, March 15, 2012

آس سبز ملکه

آس سبز ملکه
شا_ آریامهر..
.و آنگاه خداوند شیطان را آفرید و او را به جزیره اهریمنی انگلیس پرتاب کرد.....چند روزیست دچار یک معادله ساده ۲ مجهولی شده ایم ولی هر چقدر فریاد میزنیم، این معادله حل نمیشود که نمیشود...سالهاست که گوشی تلفن و کامپیوتر میخریم و در آن هر جور زبانی حتی رومانی و آلبانی دزد و قاچاقچی و فاحشه پرور یا اقسام زبانهای عجیب و غریب هست ولی گویی زبانی به اسم پارسی در این دنیا وجود ندا...رد! گواهینامه رانندگی افغانستان را به گواهینامه اروپایی تبدیل میکنند ولی گواهینامه ایرانی گویی اصلا وجود ندارد و باید دوباره امتحان بدهیم..در بوحبوحه این دشمنی های علنی و پیکارفرهنگی عمدی، حاج خانم شیرین عبادی با رابطه بسیار خاص خود با جناب خاتمی، جایزه صلح نوبل دریافت میکنند...جلل خالق!! کشوری هم به نام ایران وجود داشت در دنیا! کشوری سبز اسلامی، که در پناه اسلام عزیز، سبز ها جایزه نوبل صلح میگیرند...سبز دیگری به بی بی سی میرود و بعد از مدتها شال و کلاه کردن، یک دفعه کشف حجاب میکند و تصمیم به مصاحبه با شاهزاده میگیرد...هنوز چند روزی نمیگذرد که سبز ها باز هم فعالند امروز جایزه گلدن گلوب میگیرند و فردای آن لخت هم میشوند و بروی مجله میروند! عجب مملکت آزادی بود این ایران سبز، که سبزهای ان به هیچ عنوان مثل اسلامیها تند رو نیستند و در حالیکه مسلمانند، برنده جوائز میشوند...لخت میشوند..لابد در روزهای آینده با ملکه خانم در حال قرآن خواندن والس میرقصند...و ملت ما در خواب ناز به سر میبرد...ما گفتیم کسی گوش نکرد. فردا هم که موسوی را از آب نمک در می آورند و در دقیقه ۹۰ در سینی طلا تقدیمتان میکنند باز هم گوش نخواهید کرد..موضوع را به هیچ عنوان با موضوع ماجده مصری که از او حمایت کردم مقایسه نکنید. حتی از آن زیبا ناوک هم که نه دل خوشی از او دارم و نه عقل درست و حسابی دارد کمی حمایت کردم...ولی اینجا موضوع متفاوت است..به تقارن زمانی وقایع دقت کنید..باز هم محکوم نکردم و التماس کردم مطلب را بزرگ نکنید و در مورد آن به صحبت ننشنید ولی تا فیسبوک را باز میکنم با مسلسلی از اینجور مطالب و تگ های مربوط به آن رو به رو میشوم...  jan 2012/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.