Thursday, March 15, 2012

دوید ساسون تاجر مرگ..


متن زیر ترجمه ایست از نوشته دوست عزیز پیام روشن که بدلیل آنکه مرا بشدت تحت تاثیر قرار داد آن را از زبان انگلیسی ترجمه کردم تا بتواند به راحتی در دسترس خوانندگان قرار گیرد.. اینجانب در متن زیر هیچگونه دخل و تصرفی نکرده، نه چیزی از آن کم و نه چیزی به ان افزوده ام..شا-آریامهر

دوید ساسون در سال ۱۷۹۲ در بغداد به دنیا آمد..وی فرزند صالح ساسون، بانکدار متمول و خزاندار احمد پاشا ...، فرماندار بغداد بود که بدین ترتیب عضو درباری یهودیان بوده که این خود نفوذی بسیار به او میداده...
در سال ۱۸۲۹، پس از سرنگونی احمد پاشا ، خانواده ساسون به بمبئی مهاجرت میکنند که برای دولت هند این موضوع به منزله معامله ای ستراتژیک با آسیای جنوب شرقی بوده..در اندک زمانی دولت هند به این خانواده حق انحصاری معاملات در کالاهای کتانی، ابریشمی و مهمتر از همه، تریاک؛ معتاد کننده ترین داروی مخدر را ، اعطا میکند..
دایره المارف یهودی مورخ ۱۹۰۵، اشاره میکند که ساسون تجارت تریاک خود را تا چین و ژاپن گسترش میدهد و ۸ پسر خود را به سرپرستی معاملات کلیشه ای گوناگون تریاک در چین می گمارد..
به گفته دایره المعارف سال ۱۹۴۴ یهودیان، او تنها یهودیان را در معاملات تجاری خود به کار میگمارد و هر جا که آنان را می فرستد برایشان، کنیسه و مدرسه میسازد..او تمام یهودیان را تمام افراد خانوادشان (کلیه یهودیان موجود در آن دوران) منتقل میکند و آنان را به کار میگیرد.. ..
پسران ساسون بشدت مشغول تزریق این داروی مخرب فکری درشهر کانتون چین بودند..در فاصله سالهای ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۱، آنان ۱۸،۹۶۵ صندوق تریاک را جابه جا کردند و میلیون ها دلار به جیب زدند که بخشی از این درامد به ملکه ویکتوریا و دولت انگلستان تعلق گرفت ..در سال ۱۸۳۰، ترافیک تریاک تا مرز ۳۰۰۰۰ صندوق بالا گرفت و اعتیاد به تریاک در شهر های کناره ایی و ساحلی ، به صورت امری بومی و عادی در آمد..
در سال ۱۸۳۹، فرمان توقف تجارت تریاک توسط امپراتور مانچو صادر شد...وی مامور عالی رتبه دولت کانتون را به جمع آوری و انهدام این ماده فراخواند...لین تسه هسو، مامورعالی رتبه دولت کانتون ۲۰۰۰ عدد از صندوق های تریاک ساسون را مصادره و به رودخانه ریخت. دوید ساسون خشمگین در اینجا از دولت انگلستان تقاضای پادرمیانی کرد و بدین ترتیب جنگ تریاک توسط ارتش انگلستان و به دفاع از خریداران تریاک ساسون آغاز شد..آنها به شهرها حمله و بندرها را مسدود کردند..ارتش چین که به مدت ۱۰ سال تمام به دلیل اعتیاد به تریاک ضعیف شده بود، یارای برابری با ارتش انگلستان نیافت ....
این جنگ در سال ۱۸۲۴ با امضای معاهده نانکینک به پایان رسید..این معاهده شامل امتیازاتی بود که به ویژه به منظور تضمین حقوق ساسون ها در تجارت تریاک و به بردگی کشاندن کل جمیت چین با تریاک، طراحی شده بود که شرح قسمتی از آن در اینجا آماده است:
۱- قانونی شدن رسمی تجارت تریاک در چین
۲- پرداخت ۲ میلیون پوند غرامت توسط لین به دلیل نابودی صندوق های مذکور تریاک
۳- حاکمیت ارضی پادشاهی بریتانیا بر تعداد زیادی از جزائرساحلی تعیین شده چین

بدین ترتیب ساسون به بکار گیری ارتش انگلستان، به معتاد کردن کل ملت چین پرداخت..
پالمرستون، نخست وزیر انگلیس به کاپیتان چارلز الیوت، مامور عالی رتبه دولت، نوشت : معاهده امضا شده مراتب رضایت خاطر ما را فراهم نکرده و بایستی رد میشده چون نیروی دریایی ارتش انگلستان به قدری قویست که به قاطعیت میتوانستیم به امپراتور بگوییم چه میخواهیم تا آنکه بنشینیم ببینیم او چه چیزی را قبول میکند! ما میبایستی تجارت تریاک را در سراسر چین به عنوان کالایی مشروع ،به صورت امری کاملا قانونی در آورده تا قیمت پرداختی برای آن را افزایش دهیم! و علاوه بر آن، باید بنادر بیشتری از چین را بصورت تحت الحمایه خود در می آوردیم! به این ترتیب چین نه تنها مجبور به پرداخت هزینه تریاک خود به ساسون میشد، بلکه هزینه ذکر نشده ۲۱ میلیون پوندی جنگ را نیز به ما برمی گرداند !!!!!
این قضیه به ساسون ها حق انحصاری تجارت تریاک را در شهر های بندری بخشید. ولی برای آنها کافی نبود و ساسون خواهان حق فروش تریاک به سرتاسر مرز و بوم شد. از آنجایی که مانچو ها مقاومت کردند و مانع شدند، دومین جنگ تریاک از از سال ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۹، به طول انجامید، آغاز شد و قوای انگلستان مجددا به چین حمله کرد. پالمرستون اعلام کرد که تمامی حدود داخلی چین باید برای ترافیک بدون مزاحمت تریاک باز باشد. نیروی انگلیس در سال ۱۸۵۹، در دژ تاکو ، به هنگامیکه دریانوردان دستور تسخیر دژ را دادند، متحمل شکست شدند و به بندر گلی متواری گشتند..چند صد تن از آنان کشته شدند یا به اسارت در آمدند. پالمرستون خشمگین گفت: باید آنچنان درسی به این مغولان خمار دهیم تا از این به بعد نام اروپا برایشان مصادف با وحشت باشد....
در اکتبر همان سال، قوای انگلیس پکن را محاصره کرد. بعد از سقوط شهر، لرد الگین فرمانده نظامی انگلیس، فرمان داد تا معبد و دیگر امکان مقدس را آتش زدند و ویران کردند تا نمایشی باشد از قدرت تمام عیار و بدون چون و چرای انگلیس بر سرحدات چین و اثبات فرمانبرداری چینی ها . این امر به خودی خود موجب درامدی ۲۰ میلیون پوندی برای انگلیس تا سال ۱۸۶۴ شد. در آن سال، ساسون ها ۵۸، ۶۸۱ صندوق تریاک را معامله کردند که تا سال ۱۸۸۰ این رغم به ۱۰۵،۵۰۸ صندوق رسید و ساسون ها را به ثروت مند ترین اقوام یهودی در دنیا تبدیل کرد..
انگلستان جزیره هنگ کنگ و قسمتهای وسیعی از آموی، کانتون، فوچو، نینپو و شانگهای را به عنوان پاداش دریافت کرد. ساسون ها پخش و تجارت تریاک را در تمامی مناطق اشغالی توسط بریتانیا، آغاز کردند و نمایندگان یهودی آنان به جمع آوری پول ها پرداختند. ساسون ها معتقد بودند هرگز نباید در تجارت یهودیان، از نسلی غیر یهودی استفاده کرد..
به گفته ساسون، دولت انگلستان هرگز اجازه نخواهد داد تا حتی ذره ای تریاک به اروپا وارد شود .

حقوق انحصاری تجارت پارچه انگلیس و لانکشایر بود که موجب ثروت مندی روزولت شد! ولی چگونه؟
سر آلبرت ساسون، بزرگترین فرزند دوید ساسون، امپراتوری فامیلی را به دست گرفت. و در بمبئی، کارخانه های پارچه بافی عظیمی را تاسیس کرد تا بتواند به کارگران دستمزدی در حد بردگی بپردازد. گسترش این کارخانجات بعد از جنگ جهانی اول ادامه یافت و با تاسیس آنها در لانکشایر، خاتمه یافت. انگلیسی که بعد از جنگ صد ها تن در آن شغل خود را از دست ده بودند ،وی را ارج نهاد و آلبرت ساسون در سال ۱۸۷۲، توسط ملکه ویکتوریا به مقام شوالیه رسید!
سالمون ساسون به هنگ کنگ رفت و تجارت خانوادگی را در آنجا تا سال ۱۸۹۴ که سال مرگش بود، به دست گرفت . بعد ها تمامی خانواده به لندن نقل مکان کردند زیرا با امکانات ارتباطی جدید میتوانستند به خوبی امپراتوری مالی لوکس خود را کنترل کنند. آنان با دربار انگلیس و ادوارد آلبرت معاشرت نزدیک داشتند. ساسون در سال ۱۸۸۷ با دوکس روتچایلد ،الین کارولین روتچایلد ازدواج کرد و بدین ترتیب، ثمره خوشبختی و ثروت او با روتچایلد پیوند یافت...ملکه ادوارد را نیزهمچنان به داشتن نام شوالیه مفتخر کرد! بعلاوه، تمام ۱۴ نوه دوید ساسون را در حین جنگ اول جهانی افسر عالی مقام نامید و بدین ترتیب آنان میتوانستند تا در صورت تمایل از شرکت در جنگ خود داری کنند..
! فرانکلین روزولت ثروت خود را از پدر بزرگ مادری اش، وارن دلانو، به ارث برده بود. در سال ۱۸۳۰، او یکی از شرکای شرکت راسل و کمپانی بود. تریاک ساسون ها توسط ناوگان این شرکت بود که به چین منتقل میشد و در بازگشت به انگلستان، بار چایی میزد. وارن دلانو به وبرگ در نویورک نقل مکان میکند و دخترش سارا در آنجا با همسایشان، جیمز روزولت یعنی پدر فرانکلین دلنو روزولت، ازدواج میکند. روزولت همیشه از منبع ثروت مالی خانوادگی مطلع بود ولی همواره از صحبت کردن در مورد آن خود داری میکرد..
تجارت تریاک ساسون ها برای میلیون ها نفر در دنیا، مرگ و نابودی به ارمغان آورد و هنوز تا این تاریخ همچون طاعونی در آسیا باقی است . شرکت های آنان فقط و فقط توسط یهودیان اداره میشدند ! آنان دربار پادشاهی انگلیس را وادار کردند تا آنان را به امتیازات گوناگون و عنوان شوالیه مفتخر کند حتی اگر به قیمت رسوایی دربار تمام شود. هنوز که هنوز است نام ساسون ها در کتاب های تاریخ انگلستان بعنوان بزرگترین توسعه دهندگان کشور هند، آموزش داده میشود بی آنکه از منبع ثروت خانوادگی آنان سخنی به میان آورده شود.......

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.