Thursday, March 15, 2012

جواب شکواییه محمد حسن قدیری


مطلب زیر نوشته استاد جمال رضایی فرد است که در جواب شکواییه محمد حسن قدیری برایم ارسال کردند...نکته قابل توجه ، قلم شیوای استاد است که مرا به حیرت وامی دارد.....بر خلاف بعضی متون که خواندن آنان احتیاج به انرژی فراوان دارد و گویی واژگان بر هم چسبیده اند و آنان را از یکدیگر جدا نتوان کرد، گویی کلمات استاد بر روی هم میلغزند و ابتدا و انتهایی ندارند.خواندن نوشته چشم بر هم زدنی بیشتر طول نمیکشد در حا...لیکه آرزو میکنی ای کاش هنوز ادامه داشت....۲ عدد از کتابهای این استاد شیرین قلم در شرف اتمامند که امیدوارم هر چه زودتر به دست ما رسیده، از خواندن آنان لذت بریم..
استاد عزیز، درود اهورایی بر شما، سلامتتان پایدار و خامتان شیرینتر از عسل باد ..شا_آریامهر


از نظر قانونی هيچ کس نمی تواند در دادگاهی که رسميت قانونی داشته باشد ، از شخص مرحوم محمد رضا شاه پهلوی شکايت کند چونکه . ، اول اينکه ايشان ديگر در اين جهان نيستند که از خودشان دفاع کنند . دوم اينکه در تمام کشورهائی که حتی زره ای قانون و حقوق بشر حاکم باشد ، هر مجازاتی شامل زمان می شود به عنوان مثال : در فرانسه حتی مجازات قتل عمد اگر به خاطر غيبت مجرم ، دادگاه برسی جنايت و در آخر تأئيد و اثبات جرم : پنج سال مجرم مخفی و يا در کشور بيگانه ای زندگی کند ديگر هيچ دادگاهی نمی تواند وی را حتی به دادگاه دعوت کند چه رسد به اينکه دادگاهی و حکمی صادر شود . فقط اگر شخص ملعون و دجال خامنه ای و يا هر شخص ديگری بخواهد ، ميتواند رژيم شاهنشاهی را به دادگاه ببرد و آنهم به خاطر اينکه در تاريخ به عنوان مجرم ثبت شود ولی هيچ کس تحت پيگر قانونی قرار نخواهد گرفت . همانطور که ذکر شد سيستم محاکمه ميشود نه شخضص . ! امّا از اينها گذشته مرحوم محمد رضا شاه پهلوی در تمام مصاحبه هائی که قبل و بعد از کودتای 57 انجام داده اند ، جواب هر مدعی و شاکی را داده اند و اگر کسی بتواند تمام اين مصاحبه ها و نوشته های ايشان را جمع آوری و برسی کند ميبيند که در واقع ايشان بودند که خمينی و هر مدعی ديگری را در دادگاه خلق محاکمه و محکوم کرده اند و جای هيچ بحث و شکی باقی نگذاشته اند . ولی ما نگاه کرديم ولی نديديم . گوش کرديم ولی نشنيديم . خوانديم ولی ياد نگرفتيم چونکه جوهر اصلی که آنهم فهم باشد را نداشتيم .
از آن گذشته اين آقايان نادان و فرزندان شيطان با اين کار فقط محکوميت خودشان را ثابت کرده و ميکنند . درست مثل اينکه در واقع شکايت آقای رضا پهلوی و تمام مسوبات آن را تأئيد کرده اند درست مشخص شد که : چونکه هيچ جائی برای دفاع نديدند مانند بچه های نادان سعی کردند که شريک جرمی و يا مشابه جرمی برای خود پيدا کنند در صورتی که : اول : برای هر ايرانی و يا انسانی روی اين کره خاکی واضح و مشخص است که رژيم شاهنشاهی چی و شاه کی بود و اينان چه و که هستند . دوم : آن يک رژيم ديگر و زمان ديگر بود چه کاری به اين زمان و اين رژيم دارد ؟ درست مثل اينکه در دادگاه ، دادستانی به من ثابت کند که قتل کرده ام و من در جواب بگويم : 33 سال پيش هم شخصی در اين شهر قتل کرده است . واقعأ خنده آور است که من خودم با کلام خودم جرمم را ثابت کنم و دنبال شريک جرمی در لابلای تاريخ که احتمالأ هم شغل من هم بوده است پيدا ، مطرح و دليل بر جنايت خودم کنم تا بی گناهی و در واقع دليل جرم خودم را ثابت کنم . ! در واقع من خودم را لوو داده ام . ! امّا اگر من بخواهم جواب اين احمق را بدهم ميگويم :
آقای خامنه ای : دادگاه تشکيل و جرم ثابت و حکم صادر و مشخص شد . ! !
جلاد در راه است تا ملت ايران حکم دادگاه را اجرا کرده و شما و رزيم سفاک اسلامی را و همنوعانتانرا گردن بزنند . !
شما بهتر است که به جای اين رنگ عوض کردنها ودغل بازی ها :
اول از شاهنشاه مرحوم و خانواده محترم ايشان
و دوم از شهدا ئی که در زندان های شما شهيد شدند
و فرزندان و مادران و همسران آنها ،
سوم از چهار ميليون ايرانی آواره و در بدر ،
چهارم بابت به باد دادن سرمايه های کشور
1 نبوغی که يا شهيد و يا آواره شدند 2 نبوغی که در راه پيشرفت اقتصاد و آسايش ملت به خاطر اينکه خائن و يا از خانواده ی خائنين نبودند از تحصيل باز داشته شدند و در کشور های بيگانه مشغول ظرف شوئی در رستورانها و رانندگی تاکسی و و و شدند
3 از آنانی که با هزار تزوير و رياء بدست سپاه پاسداران معتاد به ترياک ، کراک و ده ها سموم ديگر شدند و شما با توسل به مواد مخدر ثروت اين ملت را برای تشکيل بزرگترين سازمان مافيائی دنيا بنام سپاه پاسداران در جهت بدست آوردن بازار جهانی قاچاق مواد مخدر ، از دهان فرزندان آنها بيرون آورديد ، مادران و همسران آنان را يا فروختيد يا به خاطر فقر مالی و گرسنگی فرزندانشان با تکه نانی مورد تجاوز قرار داديد
پنجم به خاطر خيانت به فرهنگ چند هزارساله ايران ، خيانت به انسانيت ، شرف ، ناموس ، و و و ، کشور و ملت ايران ،
ششم به خاطر اينکه يک ملت و کشور پيش افتاده و در مسير جای گرفتن در سکوی اول اقتصادی ، سياسی و فرهنگی دنيا را به قهقرای تاريخ سياه افکار شوم و قلب سياه خود فرستاديد و هزاران هزار جنايت ، خيانت ، تجاوز ، دزدی ،
و
و
و
و
به ايران و ايرانی و به نوع بشر ، معذرت خواهی و طلب بخشش کرده و هر چه زودتر اين رژيم سفاک را منحل کنيد و ايران را به ايرانی و وارث تاج و تخت کيانی آن تحويل دهيد.
شهر بيدار شد ،
ارکسر سمفونی آزادی ايران مشخص شد ،
سالن مهيا شد ،
و اکنون ملتی آماده است
تا رقص مرگ شما را جشن بگيرد .
بيدار شويد و از ملت و شاه ايران سجده کنان ، گريان و پشيمان تغاضای بخشش کنيد که جلاد منتظر است ! ! !

28 dec 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.