Thursday, March 15, 2012

فروهر یا شاه و شیخ...........


شا_آریامهر

 آقایان روشنفکر امروزی حیف است شما همجنس تاریک اندیشان دیروزی شوید ... شما که بلند گو بدست میگیرید و میگویید ملت ایران بیایید متحد شوید و خود را از استبداد شیخ و شاه، تکرار میکنم شیخ و شاه، نجات دهید، البته اتحاد آرزوی ماست و همان چیزیست که تمام این مدت مشغول پارگی حنجره خود هستیم ولی از شما سوال میکنم
پادشاهان قاجار شاه بودند دیگر بله؟؟ که کسی هم نگفت دیکتا...تورند و صدای کسی هم در نیامد..۱۳۰ سال هم حکومت کردند امروز هم فحش نمی خورند و هنوز هم با نام سلطان خوانده میشوند..
پادشاهان پهلوی هم شاه بودند دیگر بله شیخ که نبودند؟ خب..

اسم رژیم فعلی چیست؟؟ رژیم طا یفه ای؟ شیخی؟؟ خلیفه ای؟ چه هست میشود نام ببرید؟؟ اگر آلزایمر نگرفته باشم و چشمانم هم احتیاج به آب هویج نداشته باشد نام این رژیم جمهوری است بله؟؟ یا تو روز روشن هم مخالفت میکنید؟؟ حال اگر این ملایان به شما رحم نکردند تقصیر خودتان است که با دزد هم پیاله شدید.چون مخالفان شاه از هر رنگ و دسته مسول آوردن این رژیم هستند و به هر حال دست اندر کار ان بودند پس به صراحت میگویم آنها جزو همان کسانی هستند که به جمهوری اسلامی رای آری دادند....برگردیم سر اصل موضوع. پس حکومت شیخی نیست...حکومت دوبی شیخی است...حکومت ایران خیر..بله؟؟ خب

حالا اگر این جمهوری از من دراواردیتان، به عمد میگویم از من در آوردی چون ملتی با ۳۰۰۰ سال تاریخ پادشاهی ، حکومتی جمهوری برایش از من در آوردی است و با آن، همان میکند که در حد فرهنگش است...فرهنگ جماعت روشنفکر ۳۳ سال پیش با آنهمه فرانسه رفتن و درس خواندن، رژیم ملایان و آداب مستراح و طهارت را برایتان به ارمغان آورد.
وای به فرهنگ عده ای که در این ۳۳ سال هم نتوانستند بدلیل سختی زندگی و غم معیشت، به تحصیل و روشنی خود بپردازند..

حال شما به ما بگویید جمهوری فردا چه خواهد بود ؟؟ دموکراتیک و پس فردا خلق ؟؟ یا کارگر؟؟ یا توده یا هرچیز از من دراوردی دیگر؟؟؟ یعنی هنوز ما موش آزمایشگاهی هستیم که بنشینیم و جمهوری های دیگری را با توجه به تاریخ همیشه پادشاهی مان امتحان کنیم تا نسلمان منقرض شود و نسل بعدی هم آزمایشات سیاسی ما را ادامه دهند؟؟ دلیلتان چیست؟؟ اها حالا شد...میگویید چون یک جمهوری به ان اسلامی چسبید و بد شد دلیل بر ان نیست که جمهوری بد باشد و مثلا امریکا جمهوری موفقی است! و هر گردی گردو نمی شود! قربان دهانتان..

میبینم که خیلی از شما آقایان با علامت فروهر زندگی میکنید و به جای شیرو خورشید بر روی پرچمتان میگذارید و حتی نامهای مربوط به پادشاهان هخامنشی و علامت فروهر را سمبلی کردید برای نشان دادن مخالفت خود با شیرو خورشید و سامانه پادشاهی!!...هر گردی گردو نمی شود...پس شاهان هخامنشی چطور؟؟.آیا علامت فروهر و اعتقاد به زرتشت ربطی به پادشاهان هخامنشی ندارد؟ اگر کوروش و داریوشی نبود تا آن بناها را بسازد و از علامت فروهر در هر کجا سنگ نبشته ای بسازد و آن را به جهانیان بشناساند ، شما فروهر میشناختید؟؟؟ کار اصلی را زرتشت کرد یا پادشاهان هخامنشی درانتقال زرتشت و فرامین وی؟؟ اطاعت از آیین زرتشت و بزرگداشت و جهانی کردن آن را به غیر از شاهان هخامنشی، مدیون که هستیم؟؟ آیا شما با گذاشتن نامهای کوروش و داریوش در کنار فروهر، کوروش را با زرتشت برابر و حتی بسیار بسیار بیشتر از وی، شایسته احترام نمیدانید؟؟ خیلی از ما زرتشتی هستیم، ولی خیلی از ما هم زرتشتی نیستند و در عین حال کوروش را پدر خود، شاه خود و فرمانروای خود میدانند...و نه زرتشت را!! در چند ساله اخیر، ملت ایران به هنگام جشن نوروز به کجا رفتند و سر تعظییم فرود آوردند؟؟؟ آرامگاه کوروش یا زرتشت؟؟؟ پس شاه خوب هم وجود دارد! هرچند از نظر من اگر در تاریخ آینده ایران نام محمد رضا شاه پهلوی را قبل از نام کورش ننویسند، حتما در کنار نام او خواهند نوشت، ولی گیریم که نظر من شرط نباشد و به نظر شما ایشان دیکتاتور خون آشام قرن تشریف داشته اند...خوب برمیگردیم به حرف خودتان، هر گردی که گردو نمیشود!! شاهزاده رضا پهلوی چه ربطی به پدرش دارد؟؟

شاید این پسر مثل پدر به آبادانی و سازندگی بپردازد ومثل او دیکتاتور هم باشد..ولی شاید هم نباشد!!!...چه چیزی از شخصیت این انسان والا مبنی بر دیکتاتوری وی تا به امروز دیده اید؟؟ آیا علامت فروهر به معنی چپ گرا و ضد پادشاهان هخامنشی مد شده؟؟ یا به خودی خود نشاندهنده نظام پادشاهی است؟؟ آنهم پادشاهی چون کوروش که منشور حقوق بین الملل را نوشت؟؟؟ اگر شما عمر جنتی را می داشتید و در آن دوران زندگی میکردید، کوروش را با چه نام هایی میخواندید؟؟؟ دیکتاتور؟؟ چکمه پوش؟؟خود مختار؟؟؟ مرتجع؟؟؟ شما طرفداران مشیری و مصدق و چپ گرا ها اگر پرولتاریا و ماتریالیزم و طبقه کارگر در زمان کوروش هم وجود میداشت ، آیا او را متهم به لشکر کشی نمیکردید و مردم را بر علیه او نمی شوراندید؟؟ از زندگی هر شاه سازنده باید هزاران سال بگذرد تا به ارزش وی پی ببرید؟؟ از قدیم گفتند امان از این موجود دو پا که قادر است به هر کاری و هر ترفندی دست بزند . شما که شیرو خورشید را ، که آنهم از دوران هخامنشی و سنگنبشته های تخت جمشید و تاریخ کهن ایران گرفته شده را از پرچم در می آورید و به جای آن فروهر میگذارید، گویی که این 2 یکدیگر را نفی میکنند!!! در حالیکه میدانید این 2 در کنار هم بودند و هستند و خواهند ماند!!! اسامی هخامنشی را بسیار با دقت انتخاب میکنید و بر پروفایل های فیس بوک و بالاترین خود میگذارید؛ پس شما طرفداران مصدق، مشیری، چپ های وطنی چگونه خود را با شاهان هخامنشی پیوند میدهید؟؟ آیا نباید گفت دست مریزاد و جلل خالق؟!!

حال مساله را زاویه دیگر ببینیم. جز حکیم ابوالقاسم فردوسی که آنهم شاه نبود، چه کسی در بین تمام پادشاهان ایرانی بعد از هخامنشی، سعی در شناساندن این فرهنگ به شما و فرزندان شما کرد؟؟ جشن های ۲۵۰۰ ساله و بزرگداشت تاریخ هخامنشی و جمله آشنای کوروش، آسوده بخواب که ما بیداریم متعلق به کیست؟؟ شما که میگفتید چرا ثروت ایران اینطور خرج میشود، اگر همین فیلم ها را هم نداشتید به جهانیان نشان دهید و به آنان افتخار کنید، با این فلاکت امروز، چگونه به جهانیان پز میدادید که ما آن بودیم و این شدیم؟؟؟ میدانید ا.ن.ص.ا.ف. چیست یا آن را نمی شناسید؟؟ ..در اینجا تنها چیزی که بر روی زبانم میاید، این است: قربان برم خدا را ...یک بام و دو هوا را...

من خمینی و اسلامی های دو آتشه را در مقابل شما مرد میخوانم ..میدانید چرا؟ چون خمینی از روز اول آمد گفت آقا جان من الاغم ولی کسی باور نکرد..چرا کسی باور نکرد؟؟ چون شما روشنفکر ها جاده صاف کن او بودید.....مگر او در ۱۵ خرداد ۴۲ نگفت فرمان شاه مبنی بر دادن حق رای به زنان خلاف شرع است؟؟ مگر وقتی در هواپیما بود و از او پرسیدند چه احساسی داری نگفت .....هچ؟؟ ....مگر روزهای اول نگفت اگر قلم هارا می شکستیم و همه مخالفین را اعدام میکردیم همه چیز حل میشد؟؟ پس اعتراف کرد الاغ است ولی کسی گوش نداد...تازه عکسش را هم در ماه دیدند...ولی شما چطور؟؟ دیروز زیر عبای ملا مخفی شدید و و امروز تابلوی فروهر بر دست می گیرید .....فردا چه میکنید؟..

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه تبرهایتان زخم دار است؛ با ریشه چه می کنید؟؛ گیرم که بر سر این باغ، نشسته در کمین پرنده‌اید؛ پرواز را علامت ممنوع می‌زنید؛ با جوجه های نشسته در آشیان چه می‌کنید؟؛ گیرم که می‌کشید؛ گیرم که می بُرید؛ گیرم که می زنید؛ با رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید؟

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.