Saturday, March 17, 2012

از ملت ایران در شگفتم……….

 شا_آریامهر
..۳۳ سال است در ایران روز ۱۵ خرداد تعطیل و قیام ملی و آغاز حرکت انقلاب اسلامی خوانده میشود و یک نفر نیست برود تحقیق کند ببیند این روز چگونه قیام ملی بوده که منجر به شورش ۵۷ شده؟ ملتی که خود بر ضد خود بر خیابان میرود چون نمیداند و نمیخواهد بداند! اگر آن روز مردم میدانستند کسی به نام خمینی، با دادن حق رای به زنان کشور، بالای منبر رفته و وای اسلام وای اسلام می...کند باز هم لچک به سر میکشیدند و مرگ بر شاه میگفتند؟؟

۱۴۰۰ محرم میگیرند و عزاداری میکنند و هنوز زحمت ۲ خط کتاب خواندن را به خود نداده اند و ملتی قصه گو و قصه پرستند و
سال هرگز نفهمیدند کسانی که برایشان عزاداری میکنند، جز قاتل پدرانشان و متجاوز به مادرانشان و مام وطن نیستند

از ملت ایران در شگفتم که چگونه از مسولیت گریخت و همچنان میگریزد و اگر افسانه پرست است چطور از کوروش ها و بابک ها و آرش ها افسانه نساخت تا وقتی که نام آنان از کتابهای درسی حذف شد، حفظ مسولیت کند و افسانه هارا زبان به زبان به گوش نسل های بعدی برساند و به جای ان تخم کینه و نفرت را نسل به نسل انتقال داد؟

سالهاست روز ۱۶ آذر را روز دانشجو مینامند چون رژیم آخوندی آن را به این نام نامید و کمی زحمت به ذهن خود نمیدهند که با یک حساب سرانگشتی که از عهده هر کودکی بر میاید به این نتیجه گیری برسند که هر روزی که این ها بزرگداشت میگیرند و هر شخصیتی که این ها به آن بها میدهند، بر ضد این ملت و دشمن ایران بوده؟ آیا این ملت میداند که ۱۶ آذر هرگز روز دانشجو نبوده و بر عکس ننگی است بر دامن دانشجو؟
احمد قندچی و مهدی شریعت‌رضوی معروف به آذر شریعت‌رضوی برادر همسر علی شریعتی دو هوادار حزب توده و مصطفی بزرگ ‌نیا، هوادار جبهه ملی آشوبی را انسجام دادند که منجر به درگیری و مرگشان شد؟.. روزیکه مزدوران و خائنین حزب توده و جبهه ملی هدفمند به شورشی جهت خدشه دار کردن امنیت کشور دست زدند که با هوشیاری نیروهای مستقر در دانشگاه خاتمه یاف حال این سه مزدور را قهرمان مینامند و هرگز نامی از جنبش راستین دانشجویان تیرماه ۱۳۷۸ بزبان نمی آورد و رژیم همگام با خودفروشان ایران ستیز صدای راستین دانشجویان را همچون زنده یادان اکبر محمدی و عزت ابراهیم نژاد با قتلشان خفه کردند و تنها بازمانده این قیام حقیقی بهروز جاوید تهرانی در زندان اسیر و نامی از این قهرمان برده نمی شود
مصدق را اسطوره کرده قهرمان ملی شدن نفت میخوانند، و نمیدانند اگر مصدق در ۶۳ سال زندگی سیاسی از ۸۴ سال عمره خود یک کار مفید انجام داد، ان را هم با سمت نخست وزیر ایران و به دستور شاه وقت، محمد رضا شاه پهلوی انجام داد و سخنگوی دولت بود و نه بیشتر ؟ و ضرر و برای ایران بسیار بیشتراز همین یک کار مفیدش بود؟ مصدق بود که برای اولین بر دولت دینی خواست و گفت مملکت ما مملکت محمد رسول الله است و اسلامی بودن ان مهمتر از ایرانی بودن ان است؟؟ آیا ملت ایران هرگز گفت که مصدق یک شازده قاجار است؟

من ایرانیم ولی از ملت ایران در شگفتم..ملتی که به دنبال قصه است و قصه گویی او تمامی ندارد و به علم و دانش و تاریخ شناسی او ارجحیت دارد..به قول استاد عزیزم..بهرام پارسا که میگوید ما ایرانی هستیم و گوشهایمان برای قصه خیلی باز و شنواست ولی چشمهایما ن برای مطالعه بسیار تنگ و ضعیف

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.