Saturday, March 17, 2012

کشورهای حامی اسلام ناب محمدی...

 نوشتار از جناب محمد مجزا

آنچه در سال 1357در ایران اتفاق افتاد آن قدر سهمگین و کم نظیر بود که شاید سالهای سال میتوان در مورد شکل گیری آن تحقیق کرد و باز ممکن است هنوز گوشه های بسیار نادیده و نا گفته در مورد آن وجود داشته باشد.
اقدامات و عوامل ویرانگر شورش 57 را با بهره گیری از اسناد وزارت امور خارجه کشور ها و سایر مدارک باید آنچه در سال 57 در ایران اتفاق افتاد را از نو شناخت و راز آن را بر اسرار بسیار دیگری از معما های تاریخ بشر اضافه کرد.
ساده اندیشی است اگر فکر کنیم شورش 57 تنها در ایران آغاز شد و به ایران پایان یافت.
ساده اندیشی تر آن است که تصور کنیم فقط خمینی گجستک و توده مردم در شورش 57 نقش داشته اند. بنا بر این در تحقیق شورش 57 متوجه کنفرانس چهار روزه کارتلهای نفتی در لندن می شویم و بعد از آن کنفرانس چهار دولت استعمار گر( امریکا- انگلستان-آلمان و فرانسه )در گواد لوپ است که تصمیم به بر کناری ایران بعنوان یک قدرت بزرگ تهدید گر وسر نگونی رژیم محمد رضا شاه پهلوی است .که سر انجام بسیج توده های میلیونی زیر پرچم اسلام و آنچه بدنبال آن آمده است باید مورد بحث و تحقیق قرار گیرد.
آنچه بنام انقلاب اسلامی ابلیس خمینی شهرت یافته و رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی حاکم بر ایران شد . ریشه در سازمان اخوان المسلمین دارد. لازم است قبل از شرح سازمان مخوف اخوان المسلمین بطور بسیار مختصر و فشرده سخنی در مورد دین اسلام بیان شود که اصولاً چرا دین در بین مردم نفوذ دارد تا سازمانی مخوف بنام اخوان المسلمین بتواند از وجود آنها برای رسیدن به مقاصد شوم و پلید خود بهره برداری کند.
دین یک پدیده اجتماعی است مانند دیگر پدیده های بشری مانند فقر- جنگ- اعتیاد و غیرو با این تفاوت که دین در لباس معنویت و روحانیت در جامعه ظاهر می شود و گسترش می یابد. به نظر من دین چیزی غیراز خود فریبی انسان در برابر نا توانی های خویش نیست. هنگامی که انسان در برابر مشکلات خویش مستأصل می شود بجای اینکه به خرد خود مراجعه کند در ذهن و خیال خود چاره اندیشی می کند و دنبال راهی میگردد راهی که در نهایت به ماورای خویش و غیر قابل دسترس است که پرقدرت ترینش[خدا-یهوه- الله) نامیده شده است. اکنون بحث بر سر بزرگترین دروغ بشر که خدا می باشد نیست در مورد دین خدا است که افراد به آن باور دارند.
در دین اسلام همان طور که می دانیم اصیل ترین و معتبر ترین منبع قرآن است و سپس رفتار وسنت پیغمبر. پیش از ورود به بحث باید بیاد داشته باشیم قرآن از نظر باورمندانش کتاب آسمانی است که درباره تمام امور زندگی انسانها احکام صریح و کافی صادر کرده است. نکته ائی که باید به آن توجه داشت اینستکه دین اسلام بنا به گفته قرآن کامل ترین دین ها ست که تمام احکام و اصول را برای بشر بصورت فردی و یا اجتماعی را در بر دارد و بغیر از آن دینی مورد قبول خدا نیست و محمد پیغمبر اسلام آخرین فرستاده خدا است و پس از او پیامبری نخواهد آمد و مطالب مندرج در قرآن غیر تغیر است و مسلمانان باورمند واقعی بدون هیچ چون و چرا و اما و اگر باید آن را مهم دانسته و حاکمیت آن را پذیرفت. بهمین دلیل در جامعه اسلامی دین- دولت- ملت و یا بهتر بگویم امت از هم تفکیک نا پذیر است و این بمعنای توحید یعنی خدا را یگانه دانستن است و پیامبر اسلام به نمایندگی از جانب خدا عمل می کند .لذا افراد سازمان اخوان المسلمین از این قبیل افرا د تشکیل یافته است.
گسترش جنگهای تفرقه آمیز در سراسر خاور میانه و آنچه به نام انقلاب اسلامی در ایران شهرت یافته و بازتاب آن همه کشور های اسلامی جهان را در بر گرفته اگر چه بظاهر یک پدیده اجتماعی است ولی باید بدانیم این شورش ها بدقت و با حوصله ا ی کم نظیر از طرف سازمان جاسوسی جزیره اهریمنی انگلستان معروف به 6M. I. و سازمان سیا و سازمان جاسوسی موساد اسرائیل و همدستان صهیونیست آنها درتراست ها و کارتلهای جهانی و همچنین جمعی از اساتید خود فروخته دانشگاهها و مستشرقین وابسته هدایت و رهبری شده است.محور اصلی ودست افزار این جماعت. کشاندن کشورهای اسلامی به قرون وسطای جدید هدف سازمان مرموز اخوان المسلمین است.
منظور از قرون وسطای جدید چیست:
منظور از قرون وسطای جدید اینستکه با بر قراری رژیم های باصطلاح ضد غربی و ضدغرب زدگی است که صنعت و تکنولوژی مدرن را بطور عملی نابود کنند و توجه جامعه را از دانش تجربی و علمی دور ساخته به ذهنیات و خرافات مانند چاه جمکران و اوهام وخیالات به نحوی نزدیک سازند تا کشور های اسلامی برای سالیان دراز بازار مصرف فرآورده های صنعتی کشورهای استعمارگر باقی بمانند و به علت این نیاز و وابستگی در عقب ماندگی . پیوسته بازیچه دست کشور های صاحب تکنولوژی باشند.
یک گروه تحقیقاتی به ریاست رابرت دریفوس تحقیقات بسیار ارزشمندی در مورد کار ها و فعالیتهای اخوان المسلمین انجام داده که روشنگر بسیاری از مسائل پشت پرده است مثلاً اخوان المسلمین نهضتی است در میان جهان مسلمان که با هدایت و طراحی دانشگاههای اکسفورد وکمبریج انگلستان و محافل باصطلاح عرفانی حلقه فراماسونری اسکاتلند در قرن نوزدهم آغاز بفعالیت کرد.
این نهضت یعنی اخوان المسلمین ریشه های اصلی خود را در میان فرقه های اسلامی تعلیم یافته انگلستان از جمله جامعه های پنهانی صو فیه و گروه هائی که ماهیت بهائی گری دارند استوار ساخته است. پدر خوانده سیاسی اخوان المسلمین سید جمال الدین افغانی است که در ایران بنام سید جمال الدین اسد آبادی مشهور شده و هم جنس باز بوده است. لازم است گفته شود یکی از مریدان جمال الدین اسد آبادی که در ترکیه در خدمت او بوده است فرمان قتل ناصرالدین شاه را می گیرد به ایران می آید و ناصر الدین شاه را در صحن حضرت عبدالعضیم ترور می کند.برای صرفه جوئی در وقت از نقش بهائی ها در این واقعه خودداری می گردد.بنیاد گری اخوان المسلمین را از سال 1929 میلادی برابر با 1308 خورشیدی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرا ر می دهیم.

اخوان المسلمین در جریان فعالیت های رسمی خود پیش از آنکه در زمان رهبری جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر به فعالیت های زیر زمینی برود بدون شک و تردید یک آلت دست سیاست های سازمان جاسوسی انگلستان( M. I.6 ) بوده است. اخوان المسلمین در سراسر تاریخ حیات خود گوش بزنگ دستورات اربابان انگلیسی خود بوده و به دفعات در حال غیر قابل انکار با سفارت انگلیس در قاهره بچنگ افتاده و ماهیتش فاش شده است.
اخوان المسلمین با ظاهر ضد امپریالیستی خود که پیوسته با شعار های پر سر وصدا همراه بوده با وفاداری کامل در راه منافع انگلیس خدمت کرده و اسلحه و سلاح آنها در این خد متایجاد خشونت-وحشت-آدمکشی و ترور بوده است.ولی مهمترین خد مت این سازمان به امپراتوری انگلستان تبلیغات شدید در باره یک افراط گرائی کورکورانه و ضد فلسفی و برانگیختن یک تمایل جنون آمیز اسلامی در میان خانواده بشری است که خود کشی های انتحاری یکی از آن ها است.
با قیام صهیونیزم که بی شک بوسیله کار شناسان دانشگاه کمبریج و آکسفورد لندن پرورش می یافت . اخوان المسلمین ابزار اصلی جنجالهای ضد ادیان ابراهیمی و ناسیونالیسم قلابی اسلامی شد که انگلستان و ارتش انگلستان بطور دأم در نقش میانجی میان گروههای عرب و یهودی متخاصم جنجالها را نگه داشته که هنوز هم ادامه دارد و همین سیاست را در سایر کشورها بنام شیعه و سنی انجام داده است.
جای شگفتی نیست که اخوان المسلمین با تعهد خود به تجدید قرون وسطای جدید نیروی پیشاهنگ در مخالفت با جمال عبدالناصر رئیس جمهور و رهبر ملی گرای مصر شد و سر انجام او را به قتل رساندند.
تاریخ اخوان المسلمین یا به عبارتی جامعه برادری اسلامی بلافاصله پس از جنگ جهانی اول در مصر آغاز می شود.در آن زمان افسر اطلاتی که مسئول امور خاور میانه و اسلام بود پرفسور آرنولد توین بی(Arnold .twin . bi) نام داشت. وی ابتدا در سازمان جاسوسی نظامی انگلستان خدمت می کرد و سپس ریاست دانشگاه معروف به انجمن پادشاهی امور بین المللی آر.آی.آر(R.I.R) را در فاصله سالهای 1925میلادی برابر با 1304 خورشیدی تا 1955 بمدت سی سال بر عهده داشت.پرفسور آرنولد توین. بی کاملاً در جریان ملی شدن نفت ایران در سال 1950برابر با 1329 خورشیدی قرار داشت. درسال 1950بود که موج نهضت ملی شدن نفت در ایران آغاز شد. ملاحظه میشود آقای آرنولد توین بی از آغاز جوانی در خدمت دستگاه جاسوسی انگلستان بود و انجمن پادشاهی امور بین المللی که ریاست آنرا بر عهده داشت مأمور تربیت جاسوسان بریتانیائی وافراد خارجی از ملیت های مختلف بود. یکی دیگر از معلم های این دستگاه جاسوس پرور در ایران خانم لمپ تون(Lampton) بود که بعنوان یکی ازکارمندان سفارت انگلیس در ایران بود و شماری از ماموران دولتی ایران از جمله دکتر احمد متین دفتری برادر زاده و داماد محمد مصدق جاسوس تربیت شده دستگاه جاسوسی انگلستان بوده و همیشه مشاغل مهمی را هم داشته است توسط خانم لمپ تون به عضویت انجمن جاسوسی پادشاهی امور بین المللی انگلستان در آمده بود .
ایرانی دیگری که می توان نام برد محمد عبده است که بوجود آورنده ناسیونالیسم اسلامی یا نهضت پان اسلامی بود.نهضت پان اسلامی به معنای وحدت و یکی بودن همه سازمانهای اسلامی در کشورها زیر فرمان یک دولت اسلامی قرار گرفتن است یعنی حکومت جمهوری اسلامی.بیاد داریم یکی از شعار های تظاهرات ایران بر باد ده شورشیان که روشنفکران از آن غافل بودند( نه غربی-نه شرقی جمهوری اسلامی ) بود حتی تا امروز معنی آن را نمی دانند چه بود. جمال الدین اسد آبادی همجنس باز در قرن نوزدهم با کمک فرد دیگری بنام حسن البناء تلاش می کردند جلوی ملی گرائی مصطفی کمال پاشا معروف به آتاترک در ترکیه و همچنین در دانشگاه های مصر که رونق می گرفت را بگیرند.
توجه شود کاری که جمال الدین اسد آبادی و حسنن بناء حدود دو قرن پیش نتوانستند انجام دهند اوردگان نخست وزیر ترکیه در دیسامبر 2010 میلادی برای اخوان المسلمین انجام داد وتمام زحمات مصطفی کمال پاشا معروف به پدر ترک را در پلاستیک آشغال ریخته وبه گورستان تاریخ پرت کرده است و ترکیه را بسرعت بسوی اسلامی شدن دارد پیش می برد .وقتی کتاب ولایت فقیه خمینی گجستک را مطالعه کنیم متوجه می شویم ابلیس خمینی تحت اندیشه جمهوری اسلامی خواهی مولانا مو دودی رهبر حمایت اسلامی پاکستان که وابسته به اخوان المسلمین بود قرار داشته است.
مولانا مودودی همان کسی است که آقای اقبال احمد مأمور ویژه نیروهای جاسوسی و اطلاعات انگلستان را برای تشکیل مأمورین حفاظتی خمینی در پاریس مأمور کرده بود همچنین مأموران امنیتی فرانسه در هواپیمای ارفرانس که خمینی را از پاریس به تهران آورد در لباس مهمانداران در هواپیما بودند.
در ادامه سخن درباره نهضت پان اسلامی باید گفت فلسفه ای که سید جمال الدین اسد آبادی همجنس باز و محمد عبده عوامفریب و حسنن بناء شیاد به آن گرایش داشتند بظاهرمخالف نفوذ غرب و ماتریالیسم و روش های فرنگی در کشور های اسلامی بودند ولی با کالبد شکافی ماهیت آن . می توان فلسفه آن سه شیاد را بعنوان یک دام گذاری - شیادی و عوامفریبی فرهنگی کشور های استعمار گر دانست. در حالیکه بظاهر این فلسفه بسود اسلام بود ولی در واقع اسلام را بسوی افراط گرائی و واپسگرائی میبرد .
در150 سال پیش بعضی از کشور ها و افراد که طرفدار اسلام ناب محمدی بودند عبارتند از وهابیان عربستان سعودی و سید جمال الدین اسد آبادی. در زمان انقلاب مشروطیت شیخ فضل الله نوری ودر50 سال گذشته یاری دهندگان حسینه ارشاد مانند علی شریعتی _ولی الله نصر و پسرش سید حسین نصر- عبدالکریم شرو ش – مطهری علی اصغر حاج سید جوادی و از همه معروف تر خمینی گجستک را میتوان نام برد.
همکاری سازمان جاسوسی موساد اسرائیل با اخوان المسلمین
طی سالهای 1953-54سازمان جاسوسی اسرائیل برای یاری دادن به اخوان المسلمین علیه ناصر در مصر دخالت کردند .در افتضاحی که آثار نامطلوب جهانی داشت تیمی از خرابکاران اسرائیلی وارد مصر شدند و مهمات انفجاری را در چند سازمان انگلیسی و حتی امریکائی نصب کردند باین امید که یک جنگ داخلی در مصر برانگیخته و طی آن عبدلناصر رئیس جمهور مصر توسط نیروهای هوادار انگلستان سرنگون شود. ولی در افتضاح رسوا برانگیزی که در نتیجه دستگیری تیم جاسوسی موساد اسرائیل توسط عبدالناصر انجام شد وابستگی موساد واخوان المسلمین آشکار شد .
پایگاههای امپراتوری اخوان المسلمین در کشورها
اخوان المسلمین در لندن یک امپراتوری گسترده بوجود آورده اند.بخوبی ثابت شده است انگلستان پایگاه تمام افراد خائن وطن فروش پشت بملت کرده ها میباشد.پایگاه اخوان المسلمین در سایر کشور ها عبارت است از افریقای جنوبی- نیجریه –اندونزی – ترکیه – فیلیپین – مصر – سودان و امریکا است و با انقلاب اسلامی ایران پاکستان و ایران تقریباً بصورت مستعمره های این سازمان مخوف در آمده اند و این زنگ خطری است برای ملت ایران.تنها راه نجات ملت ایران از دام پر فریب و مخوف اخوان المسلمین آگاهی ازواپسگری وخرافات اسلام است که 1400 سال در تار و پود ایرانیان وجود دارد و آنها که می گویند نباید به اسلام توهین کرد بدانند از سازمان مخوف اخوان المسلمین حمایت و پشتبانی می کنند.
سازمانها و بنیاد های عمده ائی که امروز قلب اخوان المسلمین را بعنوان یک شبکه جاسوسی انگلستان به تپش در می آورد بشرح زیر است :
شورای اسلامی اروپا عبارت است:
1- فدراسیون سازمانهای اسلامی:این سازمان که مقر ستاد فرماندهی آن در لندن است وظیفه آن جلب نیرو های بسیار جوان کشور های اسلامی است که در اروپا اقامت دارند. توضیح اضافی : اسرائیل در تلاش است در بین جوانان درون ایران بوسایل مختلف بخصوص از طریق رادیو های اینترنتی بین جوانان نفوذ کند که باید خیلی مراقب بود .
2- ستاد بنیاد اسلامی: این سازمان در لایستر انگلستان است که برای انتقال پول از سازمان جاسوسی انگلستان به شعبه های مختلف اخوان المسلمین در سایر کشور ها و همچنین دریافت پول از دولت های کرانه خلیج فارس بخصوص کویت و عربستان
3- بنیاد هانس سایدل: پایگاه این بنیاد در مونیخ آلمان است .
4- انجمن بررسی های اسلامی: ستادفرماندهی آن در ژنو است و نیاز های مالی عملیات اخوان المسلمین در این سازمانها وانجمن ها بیشتر از دو منبع تأمین می شود قسمت مهمی از آن بطور مستقیم از محافل انگلستان نظیر اشراف مجلس لردان وبانک ها و شرکت های برجسته بریتانیائی تأمین می شود که بیش از نود در صد آنها بستگی نزدیک با محافل صهیونیستی دارند .آنچه شرح داده شد قسمت کوچکی است از سازمان مخوف اخوان المسلمین .
آنچه باید بر همه نوشته ام اضافه کنم اینستکه زمانیکه زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی در سال 1979 میلادی بدیدار جیمی کارتر که زنده زنده روانش بسوزد به امریکا آمد دولتهای امریکا و انگلستان برای تحقیر پادشاه ایران از وجود همین سازمان مخوف اخوان المسلمین استفاده کردند و دهها هواپیما و اتوبوس اجاره کرده وهزاران دانشجو را از اروپا و سراسر امریکا وکانادا به واشنگتن آوردند و هزینه غذا و هتل آنها را پرداخت کردند تا در تظاهرات مقابل کاخ سفید شرکت کنند. در جمع بندی کلی می توان گفت اخوان المسلمین- صوفی گری-بهائی گری بعنوان سازمانهای مزدور وکارگزار سیاست های استعمارگرانه انگلستان در کشور ها میباشند

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.