Thursday, March 15, 2012

شا_آریامهر
...جنرال رابرت هایزر ..۱۴ ژوان ۱۹۲۴- ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۷
جنرال هایزر معاون فرماندگی نیروهای کل ناتو یعنی مجموع قوای امریکا و اروپا بود که بطور محرمانه توسط جیمی کارتر و به منظوربی ثبات نمودن پایهای حکومت شاه به ایران فرستاده شد و بعد از ان مامور هموار کردن راه بازگشت و امنیت خمینی در راه بازگشت بود. مهمترین هدف وی، جلوگیری و سد راه شدن افسران ارتش شاهنشاهی ضد خمینی در برابر او بود،... در ملاقات های پی در پی وی با افسران ارتش شاهنشاهی، صراحتا به آنان فهماند که کوچکترین تلاشهای ارتش شاهنشاهی در جهت نجات رژیم توسط دولت امریکا به هیچ عنوان تحمل نخواهد شد. او بعد در ملاقاتی بسیار کوتاه مدت با شاه، به وی اعلام کرد که دولت امریکا علاقمند است روز و ساعت دقیق عزیمت اعلی حضرت از ایران را بداند. جنرال الکساندر هیگ که در زمان فوق فرمانده نیروهای ناتو بود، به دلیل مخالف خود با ماموریت هایزر، از مقام خود استعفا داد. هایزر برای مدتی نه چندان کوتاه در ایران ماند تا از انتقال بی خطر خمینی به ایران در سال ۱۹۷۹، کمال اطمینان حاصل کند

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.