Tuesday, April 17, 2012

شا_آریامهر....ترجمه کامل مصاحبه شاهزاده شاهزاده رضا پهلوی با کانال ۱۰ اسرائیل

<object width="400" height="300" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/405691982775199" /><embed src="http://www.facebook.com/v/405691982775199" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="400" height="300"></embed></object>

شا_آریامهر....ترجمه کامل مصاحبه شاهزاده شاهزاده رضا پهلوی با کانال ۱۰ اسرائیل
شاهزاده: ایران حاضر است. نیازی نیست به مردم گفته شود چرا به تغییر نیاز دارند،چرا دموکراسی خوب است. آنها در خیابان و در جلوی گلوله ها  بودند و به تمام دنیا پیام دادند" شما کجایید؟ و چرا به یاری ما نمیشتابید؟"
رژیم ایران چنین دیدگاه تنگ نظرانه و آلوده به تبعیض  دارد که هر اصل اساسی که دنیای آزاد بر ان بنا شده مثل حقوق بشر، برابری و عدالت برایش همچون تهدید است
این رژیم همانند شوروی سابق  توتالیتر ومانند هیتلر فاشیست و هماند رژیم آپارت هاید، تبعیض  گراست...در واقع تمام خصائص بدترین و منفورترین رژیم  های دنیا را یک جا در درون خود دارد!
حال دنیا قصد دارد بانمایندگان  رژیمی با چنین خصوصیاتی به مذاکره بنشیند؟؟
من مشغول دیدن ویدئو ای بودم که اخیر توسط  برخی شهروندان اسراییلی تهیه شده، در رابطه با  احساس آنان   نسبت به کشور ما .. کشور من..  در توضیح این دشمنی  امروز با  کشور و مردم اسرائیل هرگز کلمه " ایران" را بکار نخواهم برد بلکه بسادگی خواهم گفت " رژیم  " آیت الله هایی که کشور من را به گروگان گرفته اند.
خبرنگار: پدر شما روابط صلح دوستانه ای  با اسرائیل داشت..و به همین دلیل او را متهم میکردند به زیر پا گذاشتن سنتهای اسلامی و قوانین مذهب شیعه زیرا از نظر آنان باید رفت  در خیابان و  مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا گفت.
  شاهزاده رضا پهلوی: مرگ بر امریکا و اسرائیل گفتن در هر نماز جمعه نان به سر سفرهای مردم نمی آورد. میاورد؟ ؟این تضاد درونی مردم است..آیا ما بعد از ۳۳ سال وضع بهتری داریم یا در گذشته بهتر بودیم؟
جنگ با ایران مثل جنگ با عراق یا یک عملیات ضربتی نخواهد بود....مثل این میماند که ما یک کمپین برگزار کنیم به مناسبت تقویت و تحریک کردن نیرو عملیات تلافی جویانه رژیم!!..و این یعنی یک جنگ تمام عیار. دیگر نمیتوان ان را یک حمله  ضربتی با هدفی خاص خواند..زیرا ما باید مراکز اطلاعتی، پایگاه های هوایی و همچنان ناوگانهای هوایی آنان را مورد حمله قرار دهیم و بیایید دست از خوش خیالی برداریم  که باشد میرویم و نیروگاه های آنان را مورد حمله ضربتی قرار میدهم و تمام میشود میرود..
اگر ما با آقای نیتان یاهو یا شیمون پرز چشم در چشم  روبروی هم قرار میگرفتیم، از آنان میپرسیدیم چه کسی در این دنیا  هست که نداند  گزینه حمله نظامی وجود دارد؟ ولی موضوع این است که گزینه دیگری هم وجود دارد و ان استفاده  بهینه از بهترین ارتش موجود است درست در محل مورد نظر و آماده به حمله که در واقع منظور خود ملت ایران است.و اگر شما به این ارتش کمک نکنید آنوقت خدا باید به همه ما کمک کند...
خبرنگار اسرائیلی: آیا راهی هست که اسرائیل  بتوانید  به اوپوزیسیون کمک کند ؟
شاهزاده رضا پهلوی: البته که هست
خبرنگار اسراییلی: چطور؟
شاهزاده رضا پهلوی: با  گذاشتن تمام امکانات تکنولوژیکی،  مالی وسایر امکانات در اختیار آنان
خبرنگار اسرائیلی:نقش شما در این میان چیست؟
شاهزاده رضا پهلوی: من شانس خود را امتحان میکنم..من به مردم میگویم ؛ کمک اسرائیل را با روشی صلح آمیز برای خلاص  شدن از این رژیم برای شما میاورم ، آنهم در مقابل گزینه دیگر که بمباران کردن شما توسط اسرائیل و دقیقا همان چیزیکه رژیم در جستجوی ان است. حال انتخاب با شماست..کدام بدتر است؟؟ ؟
پیام من به مردم اسرایئل بسیار ساده است: " ما پارسیان، فرزندان کوروش و فرزندان ملکه استر، ملکه پارس، امروز به کمک شما نیاز داریم و حال پاسخ امروز شما به ما چه خواهد بود؟؟ آیا به ما کمک میکنید یا ما را بمباران مینمایید؟؟ انتخاب با شماست ولی  تاریخ شاهد و گواه این لحظه خواهد بود"
بزرگترین کمکی که شما میتوانید به رژیم ایران بکنید این است که به آنان بگویید ما تصمیم به حمله به شما گرفتیم یا بدتر از آن به ایران حمله کنید..و در اینصورت به خامنه ای  و ملاها و غیر انسانی ترین رژیم دنیا بزرگترین هدیه  ممکن و غیر قبل توصیف را داده اید این کاری بی معنی و دیوانگی است...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.