Thursday, May 10, 2012

در باب کشندگان شاهین نجفی!!

شا_آریامهر...
میکشم، از روی زمین بر میدارم، خونش را میریزم، خونش مباح و حلال است و .....نمیدانم آن خدایی که ساختید که قهار است و جبار است و از آنطرف هزاران صفت را به او نسبت میدهید که اگر بخواهیم آن صفات را باور کنیم پس ایشان بی نیاز است و احتیاج به مالش و کرنش بنده بنده زاده را ندارد چه رسد به آن امامتان که به او توهین شد!! که اگر آن امام وامثال آن امام بخواهند سرگی...ن زیادی نخورند و به بی نیازی خدایشان اعتراف کنند نانشان اجر میشود و باید از گرسنگی بمیرند. پس شما نخاله زادگان بی اصل و نسب اگر نکشید و خون نریزید مترسک امامتان بر خاک میفتد و دیگر ارزشی ندارد.. .
این نازل بودن مقام انسان موهوم پرست مسخ شد ه جایگاهی دونتر و پست تر از تمام موجودات کره خاکی به آن داده که در حالیکه کرم ها وملخ ها و سوسمارهای کریه منظر نیز مشغول زندگی خویش و پیروی از قانون و غرایز طبیعت هستند، جاکشان ایمان وکیل مدافع شده، سنگ دیگری را به سینه میزنند وبه افتخار فسیل بو گندوی پیکر زهرالود در طول زمان رشته به رشته شده اش فتوای قتل صادر میکنند! ای مردم بی ایمان؛ بروید و نگذارید که یک مشت لاف زن تهی مغز مبتلا به سرطان شیعه و بلاهت عظما از حماقت شما نان کوفت کنند..بروید خجالت بکشید و پیج های از این قبیل را گزارش کنید به جای ستایش که از لاسیدن شما با خون و خونریزی دیگر حالمان به هم خورد!!!!!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.