Thursday, July 12, 2012

قیچی جراحی نظام بکار افتاد


 هموطن بخوان و توجه کن ....بخوانید و منتشر کنید. مبارزه یعنی روشنگری، تجزیه تحلیل و آمادگی طراحی استراتژی جهت برخورد بموقع .

پس از افتضاح واگذاری منابع گاز دریای مازندران به روسیه، خامنه ای متوجه فشار مقاومت ناپذیراهرم زور نیروهای خارجی، از ۴ گوشه کشور شد و در این بین، نه کشور ایران را، بلکه نظام را در خطر جدی دید و در این راستا تصمیم گرفت جام زهر را سر کشد. بدین معنی که حاضر شد علی رغم میل خود، رشته امور را به روباه پیر و موتور فکری و مدیریت بحران نظام، یعنی هاشمی رفسنجانی بسپارد وبه ریش سفیدان نظام هم دستور اطاعت صد در صد از ایشان را به منظور حفظ "نظام مقدس" داد.


کیسینجر نظام (رفسنجانی)، در یک اقدام ضرب العجلی به جراحی درونی نظام پرداخت و با جابجا کردن مهره های اصلی،  با صرف پول های کلان و بخصوص با حمایت و پشتیبانی به گفته خودش: "نیروهای بوجود آورنده انقلاب ۵۷ که اکنون در خارج هستند و منافع آنان در بقای نظام است"، طرحی عظیم را در چهارچوب طاعون حکومت اسلامی پیاده کرد که در آینده ای بسیار نزدیک، شاهد ظهور نتایج مبهوت کننده آن خواهیم بود..

رفسنجانی: (((در دوران ما و سازندگی، دوستانی رسمی و غیر رسمی اعم از آشکار و نهان(دول خارجی- محافل موثر خارجی-بنیانگذاران انقلاب 57 که اکنون مقیم خارج بوده و خواهان اصلاح و رفورم در چهارچوب همین قانون اساسی فعلی اند) در خارج از کشور داشتیم که گاها در مراحلی و دشواری هایی کمک نظام بوده اند و هستند. بعد از جریانات 88 و مشکلاتی که پیش آمد تماس هایی با آنها داشتیم که این اواخر قول هایی بما دادند. البته شروطی هم داشتند. اما منافع شان اقتضی می کند: ما باشیم. ضد انقلاب در حال تشکیل بساطی برانداز، حول محور اتحاد و آشتی ملی گروه های معاند نظام در چهارچوب شورایی هستند. نفوذ هایی هم در محافل و مجامع مخالف ما داشته اند. این دوستان که در فروپاشی بساط شاه ، ید واحده با ما بودند ،این فتنه بزرگ را گزارش کردند و برای مقابله با عوامل برانداز ،خواستار همکاری با ما شدند .تماس هایی گرفتیم، خرج های متعارفی شد و مامورینی فرستادیم. خوشبختانه کارهایی درحال انجام است. می توان بکمک آنها این اجماع استکبار و ضد انقلاب را علیه انقلاب و نظام خنثی نمود. قرار است این دوستان با تشکیل اتحادی خودی در مقابل بساط اتحاد یا شورای ضد انقلاب با تماس ها و اقداماتی، زمینه را برای رفع معضل اتمی ،بشرط لغو کامل تحریم ها و اینکه امتیازی به نیروهای معاندی که در پی براندازی نظام هستند ،داده نشود ،فراهم نمایند (لغو غنی سازی .تعطیل فرودو.تحویل اورانیوم غنی شده 20 در صدی بخارج) .در داخل نیز تعدادی از نیروهای ارزشی نظام با بداخلاقی بعضی ،رنجیده خاطر شدند که قرار شد مدتی جای همدیگر را در نهادهای نظام عوض کنند.مردم از کسانی که قربانی شده اند بعنوان قهرمان استقبال می کنند )))

همانطور که میبینید، محور این جراحی اورژانسی، برپنج اصل استوار است:۱- قدرتها و دوستان خارجی که" پشتیبان اصلی ما در انقلاب ۵۷ بودند و امروز منافع خود را در بقای نظام میبینند."
۲- "بعد از جریانات 88 و مشکلاتی که پیش آمد تماس هایی با آنها داشتیم که این اواخر قول هایی بما دادند. البته شروطی هم داشتند. اما منافع شان اقتضی می کند: ما باشیم. ضد انقلاب در حال تشکیل بساطی برانداز، حول محور اتحاد و آشتی ملی گروه های معاند نظام در چهارچوب شورایی هستند. نفوذ هایی هم در محافل و مجامع مخالف ما داشته اند. این دوستان که در فروپاشی بساط شاه ، ید واحده با ما بودند، این فتنه بزرگ را گزارش کردند و برای مقابله با عوامل برانداز ،خواستار همکاری با ما شدند "

 که در اینجا صراحتا به خطر تشکیل شورای ملی ولزوم ایجاد اپوزوسیون دیگری در برابر اوپزسیونی که در حال تشکیل "شورای ملی" است , اشاره میکند
.
۳- ""تماس هایی گرفتیم، خرج های متعارفی شد و مامورینی فرستادیم
که صراحتا  موازی سازی" و هزینه های مربوط به آن و فرستادن مامورین رژیم در لباس مخالف نظام، برای تشکیل اپوزیسیون تقلبی، را توجیه میکند.
۴-"قرار است این دوستان با تشکیل اتحادی خودی در مقابل بساط اتحاد یا شورای ضد انقلاب با تماس ها و اقداماتی، زمینه را برای رفع معضل اتمی، بشرط لغو کامل تحریم ها و اینکه امتیازی به نیروهای معاندی که در پی براندازی نظام هستند، داده نشود، فراهم نمایند (لغو غنی سازی .تعطیل فرودو.تحویل اورانیوم غنی شده 20 در صدی بخارج)"

.. که حاکی است از دادن امتیاز به دول خارجی برای جلوگیری از امتیاز گرفتن اپوزیسیون واقعیی.

 ۵- "در داخل نیز تعدادی از نیروهای ارزشی نظام با بداخلاقی بعضی، رنجیده خاطر شدند که قرار شد مدتی جای همدیگر را در نهادهای نظام عوض کنند. مردم از کسانی که قربانی شده اند بعنوان قهرمان استقبال می کنند. رهبری هم فرمودند مصلحت نظام اقتضای چنین فداکاری هایی را دارد"..

.که به وضوح هر چه تمامتر، حاکی است از جابه جایی نیروهای رنجیده خاطر!! و قربانی شده!!! با نیروهای بداخلاق نظام!! که در این صورت مردم از این افراد قربانی!! بعنوان قهرمان استقبال خواهند کرد. روشن است که منظور از این جمله جز برخی آقایان از حصر و حضور در صحنه به عنوان قهرمان، و بدست گرفتن سکان کشی شکسته نظام، چیزی نیست.

هموطن، تاریخ پر فراز و نشیب سرزمین  ما صحنه های چند از این دست را دیده است. بنابراین در چنین دورانی وظیفه ما چیزی نیست جز هوشیاری و آگاهی و پرهیز از منحرف شدن از مسیر اصلی و جدال با یکدیگر..امروز "ما" هستیم و" ما" میدانیم و" ما" نخواهیم گذشت نیرنگ تازه ای بر میهن کارساز شود...هموطن، امروز صحنه کارزار ما صحنه جنگ فکری است نه رزمی. امروز قدرت اندیشه و ذهن ماست که بر تصمیمهای ما پیشی میگیرد و ما را از اشتباهات گذشته بر حذر میدارد.

هموطن، نگذار دستهای به خون آلوده اهریمن، از آستین لباسی دیگر در آید که ما را مجال و فرصت دیگری نیست برای اشتباه کردن و سهمیه اشتباه کردن و نادانی ما به اتمام رسیده...بیا و از نزدیک ببین و بینا شوو زبان در کام نکش که روزی نگوییم:... و ما چه دور بودیم و چه کور...


متن کامل سخنان خامنه ای و رفسنجانی در جلسه محرمانه در لینک زیر از کمپین سفارت سبز

http://sefaratesabz.blogspot.no/2012/07/blog-post.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.