Tuesday, August 7, 2012

معضلی بنام گلوبالیزاسیون

مشگل ما امریکا یا انگلیس یا روسیه نیست. مساله ما بسی پیچیده تر از اینهاست. معضلی بنام گلوبالیزاسیون. جهان گلوبال شده تبدیل به ملت واحدی شده که دولتی نامرئی دارد. دولتی که همه چیز او را کنترل میکند. "کنترل" شاهرگ حیاتی این دولت نامرئی است....
آنها تمام حرکت شما را با دوربینهای نصب شده در خیابانها و فروشگاه ها و مراکز و بزرگراهها کنترل میکنند. آنها هر آنچه را با تلفن همراه خود میگویید شنود میکنند حتی اگر تلفن خاموش باشد. همانطور مکانی که در آن قرار دارید. فیسبوک و شبکه های اجتمائی فکر شما و درون ذهن شما را کنترل میکنند. هر آنچه در تلویزیون میبینید را میبینید، چون آنها میخواهند و با آن تصویر برنامه ریزی شده چیزی را به خوردتان میدهند و گام بعدی شما را برنامه ریزی میکنند. تکنولوژی پیشرفته را در مراکز بسته و امنیتی و از دسترس شما دور نگاه میدارند. آنها هرچه میخواهند با شما میکنند و به هر مسیری میخواهند شما را سوق میدهند و ما چون عروسکانی در خوابیم و منتظریم تا روزی این کودک شیطان دست و پا و سرمان را از هم جدا کند..آسوده بخوابیم که بیداری زحمت دارد

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.