Wednesday, December 5, 2012

امدادهای غیبی سبز و نر و ماده رنگارنگ صادر شده از پولهای سبز


پولهای سبز کار خود را بخوبی انجام میدهند وگرنه ماهیانه ۸۰۰۰ نفر در ایران اعدام میشوند چرا ادر حالیکه همسر و فرزندان خانم ستوده تبدیل به هنرپیشه های سینما شده اند و ۲۴ ساعت شبانه روز برای دوربین 
ها "پز آرتیستی" میگیرند، عکس یکی از اعدامیها در این ۳۴ سال بر سر در پارلمان اروپا نرفت؟؟
دولت اپوزیسیون ساز اسلامی  از این کارها کم نکرده ، مردم جو گیر هم کم با این موارد سرگرم نشده اند
چرا نیروهای سرنگونی خواه صدایشان از بی بی سی و صدای امریکا پخش نمی شود ؟ تنها یک زندانی داشتیم ، آنهم نسرین خانم بوده؟

ایرانیان متخصص دو چیز هستند ..۱- باد به غبغب انداختن در مورد گذشته ای که.از آن درس نمیگیرند و در زیر پا له میکنند و۲- تقدیم دو دستی کشورشان به جاسوسان و مزدوران...به شما قول میدهم حتی شنگول و منگول افسانه های کودکان هم اگر جناب گرگ لباس هاش را عوض میکرد و با لباسی مبدل میامد، بر فرق سرش میکوفتند و "دیگر گول نمیخوردند" ولی ایرانیان توانایی و استعداد عجیبی برای مسخره شدن و ماست و خیار شبهای خانم کلینتون و برنارد لویزشدن را دارند

 (عکس از کوروش ضد ولایت)
 در قیام ملی 28 مرداد ، داریوش فروهر،این فرد چاقو کش انسانهای بیگناهی را با چاقو کشته که در خاطرات خودش هم  با افتخار تمام ذکر کرده.


ایرانی ایرانی باش 

ایرانی اندیشه کن

تا ایران آزاد گردد


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.