Thursday, October 4, 2012

.ترکیه و سوریه، این آتشبازی خطرناک
طبق قرارداد دفاعی بین ایران و سوریه، جمهوری اسلامی موظف به دفاع از سوریه در زمان حمله بیگانگان به خاک این کشور است. در ماههای گذشته دیدیم که سر دمداران رژیم از لزوم و نزدیکی قریب الوقوع ورود ایران به مرحله جنگ دم زدند و هشدار دادند. بیش از یکماه پیش مقاله ای نوشتم با عنوان" چرا ایران میخواهد به ترکیه حمله کند". مقاله ای که هر چند در بالاترین داغ شد ولی مورد تمسخر برخی استراتژیست های کاناپه ای هم واقع شد که بطور کیلویی استراتژی صادر میکنند.. با در نظر گرفتن موقیعت سوق الجیشی  ترکیه و واقع شدن یکی از قویترین پایگاه های ناتو در این کشور، و تکیه رژیم بر حمایت های روسیه و چین،   و در عین حال سنگین تر شدن کفه ترازوی امریکا در منطقه و احاطه سرتاسر مرزهای ایرانتوسط نیروهای آمریکایی، درگیر کردن ترکیه در جنگ و دفاع ایران از سوریه و حمایت متعاقب روسیه از منافع ملی و سیاسی خویش، میتواند توازن قوا در منطقه را تغییر دهد و این چیزیست که در شرایط فعلی، روسیه به آن نیاز دارد.

هر چند با تظاهرات و اعتصابهای  مردم صد در صد موافقم، ولی این تظاهرات نیاز به سازماندهی و جهت گیری سریع دارد چرا که با قرار داشتن آخوندان در شرایط ضعف و محاسبات توازن قدرت در منطقه، باید بگویم که کشور بشدت در خطر است و نواختن طبل جنگ در هفته های آینده بشدت به ضرر ایران، وجرقه ای است در انبار باروت منطقه ای بنام خاورمیانه که در چند هفته های اخیر با دستاویز های توهین به محمد و جریانات پشت پرده شعله ور کننده زبانه های دشمنی بین  و سشیعه  و سنی ، آمادگی انفجار دارد. چهرهای زشت و چشمان متورم  مدافعان مظلومیت اسلام را دیدیم.  تنها بهانه ای دیگر میتواند این خشم بی پایه را دامن زند و آتش آن به جنگی خانمان سوز بین ایران و عربستان از یکطرف و ایران و ترکیه از طرف دیگر منتهی شود. باید نیروی جمهوری اسلامی را فلج کرد و این نیرو رابه گونه ای درگیربرقراری نظم درونی نمود که توانی برای لگد پراکنی در منطقه نداشته باشد. باید شاهرگ حیاتی اش را قطع کرد. نفت و پتروشیمی و بازار را بدست گرفت. کشور در حال اعتصاب نه سرباز دارد نه توانایی حمله.  دولت از نفس افتاده. باید  در خیابانها درگیرشان کرد. باید هوشیار بود و انتهای مسیر را در نظر دشت و اینبار افسارقائله را بدست کسی نداد که بخواهد کلاه گشاد دیگری بر سر ملت گذارد. مردم متحد شوید و با یک هدف یگانه که فقط و فقط آزادی میهن است، بدور از اختلافات سیاسی برای حکومت آینده که به موقع خود به آن خواهید پرداخت، این جانیان را در خیابانها نگاه دارید

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.