Tuesday, September 4, 2012

فاطی کماندوهای مدرن و سرکوب تحت نام شاهزاده رضا پهلوی!
 هیس! همه ساکت! سوال نکنید..حرف نزنید! در چند روز آینده همه چیز روشن خواهد شد. در چند روز آینده...در چند روز آینده و هنوز در چند روز آینده!


بدنبال اعلام فراخوان گروهی بنام شورای ملی، از آنجاییکه کاستیهایی چه در متن فراخوان و چه در شفافیت زمانی وسایر جزئیات مربوط به شورا موجود بود، سوالات بسیاری برای هم میهنان ما مطرح شد که درشبکه اجتماعی فیسبوک و رسانه هایی چون بالاترین و غیره منتشر گردید. در این راستا آنچه جای شگفتی دارد نحوه برخورد با سوالات منطقی، مودبانه و قابل تامل ملت ایران، اعم از فعال سیاسی یا بانوی خانه دار، میباشد که در خور توجه است.

کسانی خود را هوادار شاهزاده رضا پهلوی معرفی میکنند واز کیسه خلیفه بخشیده، شاهزاده را حامی اصلی شورا و کمپین های مربوط به آن اعلام میکنند، در صورتیکه شاهزاده رضا پهلوی هرگز تا امروز سخنی مبنی بر حمایت از این شورای در حال تشکیل چه با صدای خود و چه در سایت رسمی خود، بر لب نرانده اند.

این افراد به اصطلاح  هوادار که روی فاطمه کماندوهای رژیم را سپید کردند و به محض لب گشودن مخالف یا  پرسشگری، انواع و اقسام انگ های سیاسی و برچسب های هویتی نظیر؛ مامور وزارت اطلاعات رژیم، خیناتکار، دروغ گو، سنگ اندازو را به آنان میزنند، با وقاهت و بیشرمی تمام، با تهدید و روش های سرکوبگرانه دیکتاتور مآب، سعی در ساکت نمودن مخاطب کرده، از هیچگونه حیله و دست آویزی در این راه رویگردان نیستند. گویی تاریخ تکرار شده و مردم در مقابل کمیته چی ها و سربازان امام زمان خمینی در کمیته ها و  درسالهای نخستین پس از قادسیه دوم قرار گرفته اند تا با کمترین سخنی محکوم به ضد انقلاب بودن و سابقه داشتن و افشا و از این قبیل شوند!

 

حال سوال این است:

۱- اینها که به همه انگ میزنند و تمام ایران یا باید مانند "آنان" بیاندیشند و یا خائن هستند، چه مدرک رسمی برای اثبات حمایت شاهزاده از این شورا دارند؟

 

۲-چطور میتوان از تخریب چهره شاهزاده جلوگیری کرد و به مردم گفت که چنین هوادارانی تنها افکار و اندیشه ها و همینطور جاه طلبیهای خود را به پای شاهزاده مینویسند و از آنان خواست که هیچ سخنی را بدون مدرک نپذیرند؟

 

۳- آیا شاهزاده رضا پهلوی با داشتن چنین هواداران بی خرد و از خود متشکری نیاز به دشمن دارد؟


دقت کنید که بنده در اینجا به عدم شفافیت و اشگالات مربوط به شورا اشاره نکردم که این موضوع خود نیاز به تامل دارد و در حوصله این مقاله نمیگنجد،  بلکه تنها و تنها سینه چاکان و پایکوبان شورایی ناشناس را که دچار شور حسینی شده و سر از پا نمیشناسند و با چشمان بسته و زبانی جنبنده هر چه خود میخواهند را به شاهزاده رضا پهلوی میچسبانند،  مورد هدف قرار داده ام تا بلکه ان این عمل ناشایست دست برداشته و به عواقب کار خود آگاه شوند. بله درست است که برخی از شما ممکن است از امضا کنندگان منشور باشید و از راه یافتن به این شورا در نشئه جاه طلبی به سربرید ولی دلیل بر آن نیست که هیجان خود را به شاهزاده نسبت دهید و برای خود از جیب ایشان مایه بگذارید و زبان ایشان شوید .
 

 آرام بگیرید،
منبر را رها کنید، از بازی کردن رل داروغه و قاضی القضات انصراف دهید، به شعور مردم بیش از این توهین نکنید و بگذارید مردم خود بجویند و قضاوت کنند..!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.